2020
SN Employee Name January February March April May June July August September October November December
1 DR. PRAJAPATI TRIPATHI 31 29 21 30 31 30 31 31 22 31 30 31
2 DR.SREE RAM PANDEY 31 29 21 5 4 7 9 11 19 31 30 31
3 DR. MANOJ KUMAR MISHRA 31 29 21 5 5 6 10 14 18 31 30 31
4 DR RAKESH DEWEDI 31 29 21 4 5 6 11 13 19 RELIVED 31
5 DR.AWDHESH KUMAR SINGH 31 29 21 5 0 7 8 10 19 31 30 31
6 DR. RAJA PRASAD 31 29 21 10 15 15 10 15 19 31 30 31
7 DR. MANORANJAN PRASAD SRIVASTVA 31 29 21 6 9 8 9 13 19 16/EL 30 31
8 DR.UPENDRA KUMAR PARWAT 31 29 21 5 15 10 10 10 19 31 30 31
9 DR.YOGENDRA NATH PANDEY 31 29 21 5 5 6 10 11 19 31 M.L 31
10 DR.RAMESH KANT DUTTA 31 29 21 8 5 7 10 15 19 31 30 31
11 DR.ARUNA SHARAN 31 29 21 6 4 8 8 14 15 31 30 31
12 DR.P.N.OJHA 31 29 21 4 5 6 7 15 19 31 30 31
13 DR.PRAFULLA CHANDRA TRIPATHI 31 29 21 5 6 7 10 18 19 31 30 31
14 DR.SCHCHIDANAND SINGH 31 29 21 5 5 7 9 11 15 31 30 31
15 DR.AKASH CHANDRA TRIPATHI M.L M.L M.L M.L M.L M.L RELIVED
16 DR VIJAY KUMAR SINGH 31 29 21 6 9 8 9 13 19 31 30 31
17 DR.AMARDEEP RAO 31 29 21 7 5 7 8 13 12 31 30 31
18 DR.PROMOD KUMAR 31 29 21 8 9 10 10 15 12 31 30 31
19 DR. MANTOSH KUMAR JHA 31 29 21 9 6 8 7 15 15 31 30 31
20 DR. YADAV VIJAY GANESH 31 29 21 15 25 20 21 20 19 31 30 31
21 DR.RAMJI TIWARI 31 29 21 3 0 7 7 11 15 31 30 31
22 DR.SUDHANSHU SHEKHAR TRIPATHI 31 29 21 4 10 9 10 14 19 31 30 31
23 DR.KAMLESH KUMAR PANDEY 31 29 21 4 6 6 8 14 15 31 30 31
24 DR. JADHAV ATUL TANAJI 31 29 21 3 5 6 9 14 17 31 30 31
25 DR. PUJA TRIPATHI 31 29 21 4 5 6 8 15 19 31 30 31
26 DR. ARTI GUPTA 31 29 21 3 5 8 10 15 19 21 RELIVED
27 DR. SOURAV PAL 31 29 21 5 6 10 10 11 19 31 30 31
28 DR. ARUP RATAN DAS 31 29 21 5 7 10 10 11 19 31 30 31
29 DR. SARITA KUMARI 31 29 21 4 5 7 10 10 19 31 30 31
30 DR.AKHILESHWER TIWARI 31 29 21 5 15 10 11 10 19 31 30 31
31 DR.MANISH KUMAR PANDEY 31 29 21 5 5 10 10 15 18 31 30 31
32 DR.PRAGYA SINGH 31 29 21 3 6 8 8 15 5 31 30 31
33 DR. RAKHI SINGH 31 29 21 4 5 7 9 15 17 31 30 31
34 DR. SHARMISHTHA MANDAL 31 29 21 3 5 7 8 13 19 26 12/ML ML
35 DR. SHIV NARAYAN RAI 31 29 21 9 6 8 7 13 6 RELIVED
36 DR. PUSHKAR RAI 31 28 21 10 30 30 16 20 19 31 30 31
37 DR. KAUSHIK VAISHYA 31 29 21 5 15 16 20 15 19 31 30 31
38 DR. SHYAM TIWARI 31 29 21 4 6 7 8 15 15 31 30 31
39 DR. RANJANA KUMARI 31 29 21 3 6 7 10 13 15 31 30 31
40 DR. SATISH KUMAR TIWARI 0 0 19 8 4 6 9 14 19 31 30 31
41 DR. DHARMENDRA NARAYAN SINGH 0 0 0 0 4 7 9 15 15 31 30 3/RELIVED
42 DR. DURGESH KUMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 30 31
43 DR. PRABUDH KUMAR PRAVEEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31