Ayurveda Vachaspati (M.D)

                Session 2018-2019

Sr.noNameFather nameSubjectDate of Adm.
1Dr. FirojMoh. Gulam HussainKayachikista12.11.2018
2Dr. Kunti Devi  Malkahan SinghKayachikista12.11.2018
3Dr. Pawan kumar OjhaRajwansh Bhushan OjhaKayachikista12.11.2018
4Dr. Shruti shivhareJaynarayan shivhareKayachikista12.11.2018
5Dr. Pankaj ManiSuresh maniDravyaguna12.11.2018
6Dr. RajeshShankar ShaDravyaguna12.11.2018
7Dr. Tabish ShakeelShakil siddhiqueDravyaguna12.11.2018
8Dr. Shashank ShekharVd. Virendra kumar upadhayayaDravyaguna12.11.2018