PG -2020-21 1ST YEAR

DAYANAND AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, SIWAN (BIHAR)

M.D. AYURVED

Session- 2020-21

      
                                        Month :-   april
 
SUBJECTNAME     RESEARCH  METHODOLOGY   RESEARCH  METHODOLOGY STATISTICS STATISTICS KAYACHIKITSA  KAYACHIKITSA    tOTALtOTALtOTAL
           (T)             (P)          (T)         (P)           (t)           (P)    (t)(p)
           
 Vishwa sara 554388171633
KAYACHIKITSA        bhai         
           
 Vidya sagar 554388171633
        gupta         

Month :- may & june (online classes)

      
 Month :-   july
 
SUBJECTNAME     RESEARCH  METHODOLOGY     RESEARCH  METHODOLOGY          STATISTICS STATISTICS KAYACHIKITSA  KAYACHIKITSA    tOTALtOTALtOTAL
         (T)          (P)          (T)         (P)           (t)           (P)    (t)(p)
           
 Vishwa sara 443354121123
         Bhai         
KAYACHIKITSA          
           
 Vidya sagar 443354121123
        Gupta         
           
                                          Month :-   august      
           
SUBJECTNAME     RESEARCH  METHODOLOGY   RESEARCH  METHODOLOGY STATISTICS STATISTICS KAYACHIKITSA  KAYACHIKITSA    tOTALtOTALtOTAL
             (T)             (P)          (T)         (P)           (t)           (P)    (t)(p) 
 Vishwa sara 554488171734
KAYACHIKITSA        bhai         
           
 Vidya sagar 554488171734
        gupta         
           
   Month :-   september      
           
SUBJECTNAME     RESEARCH  METHODOLOGY     RESEARCH  METHODOLOGY          STATISTICS STATISTICS KAYACHIKITSA  KAYACHIKITSA    tOTALtOTALtOTAL
           (T)          (P)          (T)         (P)           (t)           (P)    (t)(p) 
           
 Vishwa sara 554488171734
         Bhai         
KAYACHIKITSA          
 Vidya sagar 554488171734
        Gupta         
                                          Month :-   October      
           
SUBJECTNAME     RESEARCH  METHODOLOGY   RESEARCH  METHODOLOGY STATISTICS STATISTICS KAYACHIKITSA  KAYACHIKITSA    TOTALTOTALTOTAL
             (T)             (P)          (T)         (P)           (t)           (P)    (t)(p) 
 Vishwa sara 03 03 03 03 0606121224
KAYACHIKITSA        bhai         
 Vidya sagar 03 03 03 03 0606121224
        gupta         
   Month :-  November      
           
SUBJECTNAME     RESEARCH  METHODOLOGY     RESEARCH  METHODOLOGY          STATISTICS STATISTICS KAYACHIKITSA  KAYACHIKITSA    TOTALTOTALTOTAL
           (T)          (P)          (T)         (P)           (t)           (P)    (t)(p) 
 Vishwa sara 050504040808171734
         Bhai         
KAYACHIKITSA          
 Vidya sagar 050504040808171734
        Gupta         

       DAYANAND AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, SIWAN (BIHAR)

 M.D. AYURVED

Session- 2020-21

                                              Month :-  december       
SUBJECTNAME     RESEARCH  METHODOLOGY            (T)   RESEARCH  METHODOLOGY              (P)STATISTICS           (T)STATISTICS          (P)KAYACHIKITSA            (t) KAYACHIKITSA                (P)tOTAL     (t)tOTAL (p)tOTAL
    KAYACHIKITSA  Vishwa sara         bhai  03  03  03  03  03  04  09  10    19  
  Vidya sagar        gupta  03  03  03  03  03  04  09  10    19  
          
                                                             
                                              Month :-  January 2022       
SUBJECTNAME     RESEARCH  METHODOLOGY            (T)   RESEARCH  METHODOLOGY              (P)STATISTICS           (T)STATISTICS          (P)KAYACHIKITSA            (t) KAYACHIKITSA                (P)TOTAL     (t)TOTAL (p)Total
    KAYACHIKITSA  Vishwa sara         bhai  03  03  03  03  03  03  09  09 18
  Vidya sagar        gupta  03  03  03  03  03  03  03  09   09  18